O1 Studija: Ar mes herojai?

Santrauka “Ar mes herojai?” – LT version

Ataskaita atsako į sąlyginai paprastą klausimą: kaip socialinėse medijose reprezentuojami žmonės su negalia bendrai ir ypač – jaunuoliai.

Atlikę trumpą esamos literatūros tyrimą, nustatėme duomenų rinkimo kriterijus ir sukūrėme duomenų saugyklą. Rinkdami duomenis išskyrėme informacines svetaines iš esamų naujienų agentūrų ir kitų populiarių informacijos svetainių (decentralizuotos žiniasklaidos reprezentavimas) ir privačių piliečių pasisakymus tinklaraščiuose, forumuose ir socialinės žiniasklaidos grupėse (pvz., Facebook, Instagram) (dalyvavimas socialinėje žiniasklaidoje).

Buvo atliktas tyrimas, kuris socialinis tinklas dažniausiai naudojamas jaunų žmonių su negalia ir kokiu tikslu, siekiant nustatyti pagrindines rizikas ir galimybes, su kuriomis susiduria žmonės su negalia naudodamiesi socialine žiniasklaida.

Naudodami esamas ir pačių sukurtas žiniasklaidos ir diskurso analizės priemones ištyrėme pasikartojančias negalios ir negaliai priskiriamų vertybių reprezentacijas socialinėje žiniasklaidoje (pvz., neįgalieji kaip „didvyriai“, „aukos“, „kvailiai“, „pažeidžiami“, „ pavojingi“ ir kt.).

Analizėje vertinome kintamuosius, susijusius su negalios tipu, amžiumi, lytimi, šalimi ir naudojama žiniasklaida. Taip pat išnagrinėjome šių vaizdų atkūrimo mechanizmus ir tai, ar vieni vaizdiniai sutinkami daugiau nei kiti.

Rezultatai buvo aptarti su suinteresuotųjų šalių grupėmis (t.y. su neįgaliaisiais ir jų organizacijomis, pedagogai ir rėmėjai) „fokus“ grupėse, siekiant išsiaiškinti, ar rezultatai iš tiesų atitinka visuomenės požiūrį. Be to „fokus“ grupėje su rėmėjais ir specialistais aptarėme trumpalaikes ir galimas ilgalaikes pasekmes jaunuoliams su negalia ir be jų, jei socialinėje žiniasklaidoje bus taip reprezentuojama negalia.

Apibendrindami parengėme ataskaitą, kurioje pateikiamos įvairių lygių rekomendacijos politikos formuotojams, pedagogams ir socialinės žiniasklaidos formuotojams.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy