Partnerystė

VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas

www.imotec.lt

IMOTEC yra viešoji įstaiga turinti virš 15 metų patirtį pažangių IKT įrankių ir programų kūrime dedicated to various learning groups, including the people with disabilities. IMOTEC will bring to the projects its specific expertise on Serious Game and mobile app development and will lead IP5: Mobilus mokomasis žaidimas for situated People with disabilities.


LNOF Lietuvos negalios organizacijų forumas

www.lnf.lt

LNF: Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (toliau LNOF) yra skėtinė neįgaliųjų organizacijų organizacija. LNOF yra didžiausia neįgaliesiems ir jų šeimoms atstovaujančių organizacijų platforma Lietuvoje. Šiuo metu jai priklauso 15 nacionalinių organizacijų narių, atstovaujančių apie 300 000 Lietuvos neįgaliųjų ir jų šeimų. Ji suteikia galimybę įvairias negalias turintiems Lietuvos žmonėms dalyvauti formuojant socialinę politiką, gerinant neįgaliųjų padėtį ir įgyvendinant lygias Lietuvos neįgaliųjų teises.


AIAS Bolonija onlus

www.aiasbo.it

AIAS Bologna onlus – tai nevyriausybinė organizacija, ilgą laiką remianti įvairaus amžiaus neįgaliuosius, ypač siekianti, kad neįgalieji galėtų naudotis turimomis technologijomis. Ji Bolonijos vietinio sveikatos fondo vardu teikia pagalbinių technologijų paslaugas. Komanda yra įvairialypė, ją sudaro pedagogai, ergoterapeutai, IRT specialistai, biomedicinos inžinieriai, psichologai ir socialiniai darbuotojai. AIAS dalyvauja keliuose Europos projektuose, kuriuose dalyvauja neįgalūs jaunuoliai.

Bolonijos universitetas

www.unibo.it

Bolonijos universitetas (UNIBO) įkurtas 1088 m. ir laikomas seniausiu universitetu Vakarų Europoje. Šiuo metu jis tebėra viena svarbiausių aukštojo mokslo institucijų visoje Europoje, kurioje studijuoja apie 85 000 studentų, veikia 11 mokyklų, 33 mokslinių tyrimų skyriai, dirba 3000 dėstytojų ir 3000 administracijos darbuotojų. Bolonijos universiteto Filosofijos ir komunikacijos studijų katedra turi ilgametes žiniasklaidos ir naujųjų medijų tyrimų tradicijas, turi patirties stereotipų ir reprezentacijų apie negalią ir nelygybę, ypač susijusių su socialinių įgūdžių sutrikimais, kognityviniais gebėjimais, psichikos sveikata ir lyčių studijomis, srityje.


FENACERCI

www.fenacerci.pt

FENACERCI yra skėtinė organizacija, atstovaujanti daugiau kaip 25 000 žmonių su intelekto ir įvairia negalia bei jų šeimų interesams. Per pastaruosius 20 metų dalyvavo daugiau kaip 30 projektų nacionaliniu ir Europos lygmeniu. FENACERCI turi daug patirties bandant mažinti žmonių su intelekto sutrikimais skaitmeninį atotrūkį, būtent dėl konkrečių projektų, kuriuose jie dalyvavo. Jie taip pat yra labai įsipareigoję savipagalbos ir žmonių su judėjimo negalia įgalinimo srityje ir teikia tiesioginę techninę ir finansinę paramą Nacionalinei savipagalbos platformai.


CERCIMARANTE

www.cercimarante.pt

CERCIMARANTE – tai socialinio solidarumo kooperatyvas, „Fenacerci“ asocijuotas narys, tiesiogiai dirbantis su sutrikusio intelekto žmonėmis, teikiantis jiems ir jų šeimoms įvairias paslaugas, pavyzdžiui, ankstyvosios intervencijos, įtraukiojo švietimo, profesinio mokymo ir kitas paslaugas. „Cerci“ turi didelę patirtį dirbant su sutrikusio intelekto jaunuoliais, skatinant jų gebėjimus ir suteikiant jiems galimybę visapusiškai dalyvauti piliečių gyvenime. CERCI taip pat yra sukūrusi savigynos grupę ir priklauso Nacionalinei savigynos gynėjų platformai. Pastaraisiais metais ji dėjo daug pastangų socialinėje žiniasklaidoje, kad pakeistų bendrą požiūrį į negalią, ir tam tikslui įsteigė žiniasklaidos skyrių, facebook ir instagram paskyras.


atempo Betriebsgesellschaft mbH.

www.atempo.at

atempo Betriebsgesellschaft mbH  yra privati ne pelno siekianti organizacija, priklausanti ne pelno siekiančiai atempo asociacijai. atempo siūlo įvairias mokymo ir mokymosi priemones asmenims, turintiems mokymosi sunkumų ir negalią, Graco mieste ir keletą paslaugų, padedančių šios tikslinės grupės nariams įsidarbinti pirmojoje darbo rinkoje. Kita vertus, „atempo“ siūlo paslaugas ir produktus, kurių tam tikrą kokybę lemia tai, kad juos gaminant ir teikiant dalyvauja mokymosi sunkumų ir negalią turintys asmenys. Visos „atempo“ veiklos tikslas – siekti mokymosi sunkumų ir negalią turinčių žmonių lygybės. Be to, atempo siekia pašalinti kliūtis, trukdančias mokymosi sunkumų turintiems žmonėms ir neįgaliesiems dalyvauti visuomenės gyvenime kaip lygiaverčiams piliečiams. Dirbdama pagal daugelį Europos projektų partnerysčių, „atempo“ sukaupė didelę patirtį dirbant su intelekto negalią ir mokymosi sunkumų turinčiais jaunuoliais profesinio mokymo srityje, įskaitant mobiliųjų platformų ir atitinkamų programėlių naudojimą.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy