O2 Praktiniai mokymai

Peer to peer learning Comparative Report: LT Comparative Report version.

Šis rezultatas atspindi mokymų, skirtų didinti jaunimo turinčiu intelekto ir kitą negalią sąmoningumą apie socialinės žiniasklaidos naudojimo galimybes ir riziką, veiklas.

Kiekvienoje šalyje buvo suburtos bendraamžių grupės, kurios reguliariai susitiko mokymuose, kuriuose analizavo savo naudojimąsi socialiniais tinklais, vertino informaciją ir įvykius, su kuriais jie susidūrė, dalinosi su grupe savo emocijomis.

Kartu buvo aptariami jiems, jų draugams ar kitiems jaunuoliams nutikę įvykiai, susiję su socialine žiniasklaida, ir bandoma išsiaiškinti priežastis bei mechanizmus, galinčius paaiškinti šių įvykių atsiradimą.

Grupės bandė suprasti, kas yra tinkamas ir netinkamas, sąžiningas ir nesąžiningas naudojimasis socialine žiniasklaida ir ką galima padaryti, jei asmenys ar grupės tampa klaidingo pateikimo, prievartos ar patyčių aukomis. Taip pat buvo kuriamos ir išbandomos kai kurios intervencijos strategijos. Toliau dirbsime su jais permąstydami savo skaitmeninę tapatybę ir pirštų atspaudus bei kokią informaciją apie save, kurioje laikmenoje ir kokiomis sąlygomis jie norėtų dalytis.

Praktiniai mokymai apėmė skaitmeninių kompetencijų ugdymą, įskaitant daugialypės terpės priemonių naudojimą, internetinį redagavimą ir publikavimą, integruotą socialinės žiniasklaidos naudojimą ir kt. Šią veiklą galima apibūdinti kaip puikias socialinės žiniasklaidos laboratorijas. Šis rezultatas yra kūrybinių laboratorijų, vykusių projekto šalyse kompendiumas – internetinių, prasmingų ir beprasmių, rimtų ir linksmų istorijų rinkinys, kurias sukūrė projekto kūrybiškos bendruomenės, propaguojančios kritišką socialinės žiniasklaidos naudojimą ir sąžiningą įvairovę socialinėje žiniasklaidoje. Įgalinimas ir mokymasis buvo skirti ne nurodyti, ką daryti ar nedaryti, kas yra teisinga ar neteisinga, o padėti tapti kritiškais socialinės žiniasklaidos vartotojais, galinčiais užkirsti kelią piktnaudžiauti socialinėje žiniasklaidoje, apsaugoti save ir kitus nuo žalos.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy