O4 Medijų raštingumo programos gairės

Learning programme for educators: LT version

Šis konkretus produktas bus mūsų darbo, susijusio su asistentų, pedagogų ir jaunimo darbuotojų, taip pat tėvų, kurie norėtų žinoti apie rizikas, galimybes ir mokymosi metodikas, susijusias su žiniatinklio ir skaitmeninių priemonių naudojimu, įgalinimu, rezultatas.

Įvertinsime partnerystėje dalyvaujančiose šalyse galiojančius švietimo ir profesinius standartus, skirtus asistentams, pedagogams ir su jaunimu dirbantiems asmenims, ir nustatysime šios srities darbuotojų pirminio pasirengimo spragas, susijusias su galimybėmis ir pavojais, kylančiais naudojant socialinę žiniasklaidą jaunuoliams su negalia.

Remdamiesi šia analize, parengsime mokymosi programą, pagrįstą pagrindinių mokymosi pasiekimų rinkiniu, t. y. žiniomis ir gebėjimais, kurie yra esminiai šios kategorijos darbuotojams dirbant su jaunu suaugusiuoju su negalia socialinės žiniasklaidos ir interneto eroje. Ji bus vykdoma kaip internetinė mokymosi programa įvairiomis kalbomis, su baigiamuoju savikontrolės testu.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy