Aš ir Medijos

Projekto nr. 2019-1-LT01-KA204-060697

Projekto trukmė: 24 mėnesiai

Per pastarąjį dešimtmetį visiškai pasikeitė būdai, kaip žmonės gauna, supranta ir perduoda informaciją. Atsiranda naujų anksčiau neegzistavusių žiniasklaidos priemonių ir formų, tokių kaip internetiniai žurnalai, įvairios interneto svetainės bei socialinė medija. 

Internetinė žiniasklaida sparčiai išaugo ir išpopuliarėjo bei pasipildė tokiais kanalais kaip vaizdo transliacijos, tinklaraščiai ar socialiniai tinklai. Jauni žmonės, įskaitant ir jaunus žmones su negalia, ypač aktyvūs  – remiantis statistikos duomenimis Europoje internetu bent kartą per savaitę naudojasi apie 97 % jaunimo  (įskaitant jaunus suaugusiuosius nuo 18 iki 24 metų) [Eurostat, 2017]. Jaunimas dažniausiai turi platesnį informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžių spektrą, tačiau nedaug žinoma, kiek šios naujosios technologijos atspindi visuomenės įvairovę, ypatingai negalią turinčių ir vyresnių žmonių atžvilgiu, bei kiek jos paveikė šių grupių (dažnai stigmatizuojamų ) reprezentavimą. Taip pat nėra aišku, kokios kliūtys kyla žmonėms su negalia naudojantis šiomis internetinėmis platformomis (žr. JT neįgaliųjų teisių konvenciją). Nacionalinės situacijos apžvalgos atskleidžia bendrą tendenciją visose šalyse partnerėse – pagrindinį žmonių su negalia įvaizdį formuoja žiniasklaida ir profesionalūs žurnalistai, tuo tarpu žmonių su negalia galimybės patiems dalyvauti formuojant žiniasklaidos turinį nėra atskleidžiamos. 

Skaitmeninės žiniasklaidos naudojimo įgūdžiai turi tiesioginę įtaką jaunimo su negalia įgalinimui, nes šie įgūdžiai sukuria jiems gebėjimus patiems mažinti segregaciją, kovoti su patyčiomis elektroninėje erdvėje, tuo pačiu atstovauti save žiniasklaidoje. 

Projekto tikslai:

Pagerinti jaunų suaugusiųjų su negalia skaitmeninės žiniasklaidos įgūdžius, naudojantis interaktyviomis priemonėmis, taip sustiprinti jų gebėjimą patiems save atstovauti socialinėje erdvėje. 

Užpildyti spragas, susijusias su profesionalių suaugusiųjų švietėjų rengimu, siekiant geriau ugdyti jaunus žmonės su negalia bei juos įtraukti į skaitmeninę (socialinę) mediją. 

Projekto dalyviai – nevienalytė grupė iš 80 jaunų suaugusiųjų su negalia, tyrinėtojų, pedagogų, mokytojų ir negalią turinčių jaunuolių tėvų iš 4 skirtingų šalių (LT, IT, AT, PT).

Numatyti projekto produktai:

  • Mokslinė studija skirta giluminiam stereotipų tyrimui. Tyrime analizuojama, kaip šie stereotipai sukuriami bei evoliucionuoja skaitmeninei žiniasklaidai tampant atviresne ir įtraukesne visiems. 
  • Socialinės žiniasklaidos mokymų laboratorijos skirtos sukurti socialinės žiniasklaidos naudojimo gaires jauniems suaugusiems su negalia.
  • Mokymo programa suaugusiųjų švietėjams, socialiniams darbuotojams dirbantiems su žmonėmis su negalia, socialinių darbuotojų padėjėjams.
  • Mokomasis mobilus žaidimas.

Konsorciume naudojama mokymosi bendradarbiaujant grįsta metodologija: kooperatyvus bei individualus mokymasis laboratorijose, analizavimas socialinės žiniasklaidos ir jos produkcijos bei skaitmeninių įgūdžių įgijimu mokymosi proceso metu.  Tam, kad būtų atliepti tikslinės grupės poreikiai, projektas laikysis aktyvaus dalyvavimo dizaino principų, kurio esmė – tikslinės grupės dalyvių įtraukiamas į procesą nuo pat projekto produktų kūrimo pradžios. 

Numatomi rezultatai:

  • Prisidėti prie jaunų suaugusiųjų su negalia geresnių skaitmeninės žiniasklaidos naudojimosi įgūdžių ir tikslesnio negalios reprezentavimo socialinėje žiniasklaidoje.
  • Žymiai sustiprinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymo pajėgumai.

Trumpalaikis poveikis pirmiausia bus pasiektas nacionaliniu lygmeniu  – jaunimas su negalia, suaugusiųjų švietėjai, socialinės žiniasklaidos profesionalai ir politikai taps sąmoningesni apie socialinės žiniasklaidos švietimo kompleksiškumą bei poreikį skirti tinkamus resursus atliepti šiuos poreikius. 

Ilgalaikis poveikis susijęs su tuo, kad daugiau žmonių su negalia naudosis socialine žiniasklaida pramogoms, socializavimuisi porose, savęs advokatavimui bei teisingesniam įvairovės atstovavimui visuomenėje. 

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience. Cookie policy